NO Läxa

Läxan gäller endast de elever som läser fysik med mig (Lien). Till torsdag ska eleverna kunna förklara dessa begrepp, antingen med ord eller med bild, eller både och. På listan ser ni begreppen och förklaringarna, som vi har pratat om. Kan man förklara de på andra sätt är det också ok.

Begrepp & Förklaring

Blixt Åskvigg, ljussken vid åska
Dimma Dis, mist, oklarhet
Energi Kraft, kapacitet, drivmedel
Hagel Nederbörd, iskorn
Isolering Avskiljande, avstängdhet
Kyla Kallt, låg temperatur
Kylmedel Finns t.ex. i bilar för att kyla ner motorn
Lagrad energi Energi som har sparats i t.ex. träd och växter
Leda värme Värme kan ledas av olika material
Meteorolog En person som talar om vad vi får för väder, t.ex. på tv
Moln Sky, molntäcke på himlen
Regn Nederbörd, regnskur, skyfall
Snö Fruset regn, iskristaller
Solceller Solpanel, energikälla som laddas av solljus
Solenergi Solstrålning som energikälla
Temperatur Gradtal, mått på värme och kyla
Tromb Virvelstorm, tornado
Vind Blåst, blåsväder
Vindkraft Energi som skapas genom att vinden driver vindkraftverk
Väderprognos Förutsägelse om vädret
Värme Hetta, hög temperatur, plusgrader
Växelvarm Kallblodig, behöver mycket värme från solen
Åska Oväder, blixt och dunder

Lämna en kommentar